top of page
"Izdegšana: pārmērību karaliene. Kā iemācīties nekrist galējībās un pasargāt sevi no psiholoģiskas izdegšanas?" Marija ir ieguvisi maģistra grādu psiholoģijā Latvijas Universitātē. Šobrīd turpina savu pašizglītību doktorantūrā. Papildu akadēmiskai izglītībai ir sertificēts kognitīvi biheiviorālais terapeits (CBT). Marija ir apguvusi dažādus praktiskus psiholoģijas instrumentus, tai skaitā apzinātības un stresa vadīšanas metodes, vizualizācijas un mērķu formulēšanas paņēmienus. Vairāk nekā 10 gadus Marija ir aizvadījusi PR jomā un dažādu organizāciju vadīšanā un 14 gadus - psiholoģijas jomā. Šī unikālā teorētisko un praktisko zināšanu kombinācija ļauj viņai izprast gan tos, kas strādā lielās organizācijās, gan darbojas individuāli, gan tos, kas strādā ar padotajiem, gan paši ir padotie, vai paši sev darba devēji. Gandrīz 20 gadus darbojas, vadot un organizējot dažādas pašattīstības un pašizpētes grupas, ir autore dažādiem psiholoģiskās izaugsmes treniņiem un apmācību kursiem. Marija Ābeltiņa : KBT psihoterapeite
bottom of page